(Sport)blessure? Revalideren kan hier

verband

Vanaf heden kunt u hier revalideren van uw (sport)blessure.

Het kan hierbij gaan om een blessure die u tijdens uw recreatieve sportbeoefening heeft opgelopen of tijdens de beoefening van uw topsport. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld blessures aan uw enkel, knie, heup, rug, schouder, elleboog en hand.

Tijdens uw (sport)revalidatie zal het model “de Rehaboom” (voluit revalidatieboom)* het uitgangspunt zijn. Het uitgangspunt van “de Rehaboom” is de trainingsleer zoals die in de laatste jaren in de (top)sport wordt toegepast.

“De Rehaboom” is een stroomschema dat in geleidelijke stappen aangeeft of u voldoende hersteld bent om de revalidatie op dat niveau te kunnen stoppen en/of voort te kunnen zetten op een hoger niveau. Door deze geleidelijke stappen wordt de belastbaarheid van het geblesseerde lichaamsdeel verhoogd zonder de kans op een terugval. In dit model zijn tevens alle grondmotorische eigenschappen (coördinatie, kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en snelheid) die u nodig heeft om uw sport weer naar behoren te kunnen uitvoeren verwerkt. Dit model is niet alleen toepasbaar op één sportniveau, maar is op ieder (sport)niveau te gebruiken: van een blessure tijdens de uitvoering van activiteiten uit het algemeen dagelijks leven (ADL) tot een blessure bij de uitvoering van een topsport.

Als de belastbaarheid van het geblesseerde lichaamsdeel zover is toegenomen dat er weer kan worden begonnen met de daadwerkelijke (wedstrijd)training kan een overdracht naar bijvoorbeeld de trainer noodzakelijk zijn. Dit is om er voor zorg te dragen dat u tijdens uw (wedstrijd)training verantwoord aan de slag kunt.

Net zoals iedere behandeling begint ook de (sport)revalidatie met het vaststellen van het probleem, het stellen van de juiste diagnose en het vaststellen van het gewenste einddoel van de (sport)revalidatie. Dit is van belang om zo specifiek mogelijk te kunnen trainen om zo de gewenste belastbaarheid voor uw sport weer terug te kunnen winnen omdat iedere sport hele andere belastingsnormen heeft. Denk maar eens aan de belastingsnormen van een voetballer of die van een turnster.

Tijdens de revalidatie zal uw behandeling steeds worden aangepast aan uw huidige niveau door middel van diverse oefeningen. De behandeling met name zal één op één in de praktijk of in de buitenlucht plaatsvinden. Dit is mede afhankelijk van de sport die u beoefend en de fase van de revalidatie waar u zich in bevindt. Het is tevens mogelijk dat u tijdens uw revalidatie huiswerkoefeningen meekrijgt.

Dus heeft u een (sport)blessure en wilt u hiervan revalideren, neem dan contact op met de praktijk. Klik hier voor de contactgegevens.

* “De Rehaboom” is ontwikkeld door Toine van de Goolberg, momenteel hersteltrainer bij Feyenoord