Directe toegankelijkheid

Rechtstreeks naar de oefentherapeut

Vanaf 1 juli 2008 heeft u geen verwijsbrief meer nodig voor de oefentherapeut.
Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar dat is in principe niet meer nodig.
De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De oefentherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

 

De screening:

Als u besluit rechtstreeks naar de oefentherapeut te gaan, voert deze eerst een screening uit. De screening start met een vraaggesprek waarin uw klacht wordt geïnventariseerd en er een aantal vragen gesteld worden die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Daarna vindt er een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaalt of uw klacht geschikt is voor een oefentherapeutische behandeling.

 

Er zijn vier mogelijkheden:
  1. Uw klacht is geschikt voor een oefentherapeutische behandeling. De oefentherapeut maakt een afspraak voor een behandeling.
  2. Uw klacht is geschikt voor een oefentherapeutische behandeling, maar de oefentherapeut heeft aanvullende informatie nodig van uw huisarts. De aard van de informatie bepaalt of er gelijk of op een later tijdstip een afspraak wordt maakt voor een behandeling. (Het inwinnen van informatie bij uw huisarts gaat in overleg met u.)
  3. Uw klacht is ongeschikt voor een oefentherapeutische behandeling. De oefentherapeut zal u adviseren over een passende oplossing.
  4. Uw klacht is ongeschikt voor een oefentherapeutische behandeling en de oefentherapeut heeft aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Zij zal u verwijzen naar uw huisarts en indien gewenst contact met de huisarts opnemen.

 

Controleer uw polisvoorwaarden:

Ondanks dat er wettelijk bepaald is dat u geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een beperkt aantal (chronische) aandoeningen waarvoor er altijd een verwijzing noodzakelijk is.

Omdat veel verzekeringen oefentherapie en fysiotherapie vanuit een budget betaald, is het raadzaam bij twijfel over de vergoeding contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Klik hier als u een afspraak wilt maken