Gedane scholingen

Miranda Lindenhoff heeft de volgende scholingen gevolgd (in alfabetische volgorde)

 

B

Bachelortraject Oefentherapie
Basiseducatie Kwaliteit en Wetenschap
Behandeling bij stress, spanning en burn-out
Bekkenbodemklachten en seksualiteit
Bekkenbodemproblematiek en urine-incontinentie**
Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap

C

Chronische pijnklachten*

D

De Beweegkuur
Directe toegankelijkheid oefentherapie (DTO)
DTO verdiepingscursus

E

EHBO-cursus

F

Fitnessinstructrice opleiding
Functiestoornissen van de bekkenbodem bij kinderen
Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed perspectief
Functiestoornissen van de bekkenbodem in relatie tot de darm

G

Gameboyrug, de gevolgen en behandeling uitgelicht (door orthopeed Piet van Loon)

H

Het behandelen van SI-klachten**
Huiselijk geweld
Hyperventilatie en dysfunctioneel ademen

M

M. Bechterew (groepslessen); de wetenschappelijke onderbouwing
Medical Taping Concept
Motivational interviewing

P

Pre- en postnatale zwangerschapsklachten**

R

Rationele Oefentherapie

S

Slaapoefentherapie
Sportrevalidatie
Stretching, de wetenschappelijke onderbouwing

 

* Miranda Lindenhoff is aangesloten bij het Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn

* Miranda Lindenhoff is geregistreerd bekkenoefentherapeut bij de VvOCM

 

De praktijk heeft de volgende symposia bezocht
  • Symposium chronische pijn
  • Innovaties in bewegen: Praktijk ontmoet wetenschap
  • CVA symposium “Het komt vanzelf wel goed?”
  • ‘Geketend door pijn: samen in beweging naar ketenzorg’

 

De praktijk heeft de volgende lezingen gevolgd
  • BCM-lezingen cyclus: Pijn mag niet vaag zijn
  • BCM-lezingen cyclus: Weet je wat je doet?
  • Lezingen cyclus: Zorg op eigen kracht
  • Lezingencyclus: Solide Basis

 

Daarnaast heeft de praktijk de volgende congressen bezocht
  • Sport en Beweegprogamma’s – Effectiviteit in de klinische praktijk
  • Is topsport gezond

 

Nevenwerkzaamheden

Naast haar werkzaamheden in de praktijk op de Franklinstraat is Miranda Lindenhoff sinds juni 2004 tevens werkzaam in het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden waar ze op regelmatige basis m. Bechterew groepslessen geeft. Hierdoor beschikt de praktijk over een gedegen kennis over en ervaring met m. Bechterew.