Kwaliteitsregister

Bij Miranda Lindenhoff staat kwaliteit hoog in het vaandel. Zij staat dan ook geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Elke vijf jaar vindt er voor dit register herregistratie plaats. Om in dit register te mogen blijven staan moet er voldaan zijn aan criteria zoals voldoende werkervaring en deskundigheidsbevordering o.a. in de vorm van bij- en nascholing en formeel overleg met collegae. Miranda is voor de periode 2014 – 2019 opnieuw kwaliteitsgeregistreerd. Eind 2019 moet zij zich weer herregistreren.

Verder is Miranda Lindenhoff aangesloten bij de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).