18 jaar of ouder

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Over het algemenen vallen de behandelingen voor u onder uw aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u krijgt is afhankelijk van het door u gekozen aanvullende pakket. Omdat er in veel gevallen een overlap is met de vergoeding van fysiotherapie (de behandelingen voor oefentherapie en fysiotherapie worden uit hetzelfde potje betaald) kan het indien u eerder het jaar al bent behandeld door de fysiotherapeut raadzaam zijn uw zorgverzekeraar te bellen om te vragen welke vergoeding u nog heeft voor het resterende jaar. Zij hebben hier namelijk een compleet overzicht van. Zo voorkomt u onprettige verrassingen.

Basisverzekering

In sommige gevallen is er sprake van een indicatie/klacht die voorkomt op de chronische lijst. Dit is een beperkte lijst waarvoor u in aanmerking kunt komen voor een vergoeding uit uw basisverzekering. Deze vergoeding kan beperkt zijn qua duur of voor het gehele jaar gelden. Dit is afhankelijk van uw klacht.

  • Start van de behandeling in 2017
    Wanneer u een chronische indicatie heeft zoals wij dat noemen en u start uw behandeling in 2017 dan dienen er eerst 20 behandelingen vergoed te worden via de aanvullende verzekering of indien uw aanvullende verzekering geen 20 behandelingen vergoed komen de tussenliggende behandelingen voor eigen rekening. Vanaf de 21e behandeling  komen de behandelingen ten laste van uw basisverzekering (let op hierbij geldt wel dat uw nog openstaande verplichtte eigen risico meetelt).
  • Start van uw behandeling in 21016 en reeds 20 behandelingen vergoed.
    Is uw behandeling in 2016 gestart en zijn er reeds 20 behandelingen vergoed (vanuit uw aanvullende verzekering) dan worden de resterende behandelingen vanuit uw basisverzekering vergoed. (let wel uw verplichte eigen risico telt mee).
  • Starts van uw behandeling in 2016 en nog niet alle 20 behandelingen vergoed.
    Is uw behandeling in 2016 gestart  en heeft u nog geen 20 behandelingen vergoed in 2016, dan worden 2016 en 2017 bij elkaar opgeteld voordat de vergoeding vanuit de basisverzekering komt.