Sport

Klachten/blessure tijdens, bij of na het sporten aan bijvoorbeeld uw enkel, knie, heup, rug, schouder, elleboog en hand? Loop niet langer door en krijg uw klachten weer onder controle zodat uw dagelijks leven en/of sport weer kunt uitvoeren. Tijdens uw (sport)revalidatie zal het model “de Rehaboom” (voluit revalidatieboom) een van de uitgangspunten zijn.

De Rehaboom

Het uitgangspunt van de “De Rehaboom” is de trainingsleer zoals die in de laatste jaren in de (top)sport wordt toegepast en is ontwikkeld door Toine van de Goolberg. Het is een stroomschema dat in geleidelijke stappen aangeeft of u voldoende hersteld bent om de revalidatie op dat niveau te kunnen stoppen en/of voort te kunnen zetten op een hoger niveau. Door deze geleidelijke stappen wordt de belastbaarheid van het geblesseerde lichaamsdeel verhoogd zonder de kans op een terugval. In dit model zijn tevens alle grondmotorische eigenschappen (coördinatie, kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en snelheid) die u nodig heeft om uw sport weer naar behoren te kunnen uitvoeren verwerkt. Dit model is niet alleen toepasbaar op één sportniveau, maar is op ieder (sport)niveau te gebruiken: van een blessure tijdens de uitvoering van activiteiten uit het algemeen dagelijks leven (ADL) tot een blessure bij de uitvoering van een topsport.

Als de belastbaarheid van het geblesseerde lichaamsdeel zover is toegenomen dat er weer kan worden begonnen met de daadwerkelijke (wedstrijd)training kan een overdracht naar bijvoorbeeld de trainer noodzakelijk zijn. Dit is om er voor zorg te dragen dat u tijdens uw (wedstrijd)training verantwoord aan de slag kunt.

Behandeling

Net zoals iedere behandeling begint ook de (sport)revalidatie met het vaststellen van het probleem, het stellen van de juiste diagnose en het vaststellen van het gewenste einddoel van de (sport)revalidatie. Dit is van belang om zo specifiek mogelijk te kunnen trainen om zo de gewenste belastbaarheid voor uw sport weer terug te kunnen winnen omdat iedere sport hele andere belastingsnormen heeft. Denk maar eens aan de belastingsnormen van een voetballer of die van een turnster.

Tijdens de revalidatie zal uw behandeling steeds worden aangepast aan uw huidige niveau door middel van diverse oefeningen. De behandeling zal één op één in de praktijk of in de buitenlucht plaatsvinden. Dit is mede afhankelijk van de sport die u beoefend en de fase van de revalidatie waar u zich in bevindt. Het is tevens mogelijk dat u tijdens uw revalidatie huiswerkoefeningen meekrijgt.

Dus heeft u een (sport)blessure en wilt u hiervan revalideren, neem dan contact op. Klik hier voor de contactgegevens.